DSpace About DSpace Software
 

TEDE  >

Subject Search

Check the boxes next to the categories that you wish to search under, then hit "Search...". Categories can be expanded to refine the search terms, and as many categories can be selected as required.

Filtering the list of categories will remove from the list below any categories that do not match the filter term. Expanding each category will show you which terms did match the filter.

Find a subject in the controlled vocabulary:
Filter:
 • VDP
  • Humaniora: 000
   • Språkvitenskapelige fag: 010
    • Allmenn språkvitenskap og fonetikk: 011
    • Anvendt språkvitenskap: 012
    • Tegnspråk: 013
    • Nordiske språk: 018
    • Norrøn filologi: 019
    • Engelsk språk: 020
    • Tysk språk: 021
    • Nederlandsk språk: 022
    • Andre germanske språk: 023
    • Fransk språk: 024
    • Italiensk språk: 025
    • Spansk språk: 026
    • Andre romanske språk: 027
    • Russisk språk: 028
    • Andre slaviske språk: 029
    • Finsk-ugriske språk: 030
    • Samisk språk: 031
    • Klassisk filologi: 032
    • Indoeuropeiske språk: 033
    • Østasiatiske språk: 034
    • Semittiske språk: 035
    • Afrikanske språk: 036
    • Stillehavsspråk: 037
    • Tyrkiske språk: 038
    • Andre språkvitenskapelige fag: 039
   • Litteraturvitenskapelige fag: 040
    • Allmenn litteraturvitenskap: 041
    • Nordisk litteratur: 042
    • Engelsk litteratur: 043
    • Tysk litteratur: 044
    • Annen germansk litteratur: 045
    • Fransk litteratur: 046
    • Italiensk litteratur: 047
    • Spansk litteratur: 048
    • Annen romansk litteratur: 049
    • Russisk litteratur: 050
    • Annen slavisk litteratur: 051
    • Finsk litteratur: 052
    • Samisk litteratur: 053
    • Klassisk litteratur: 054
    • Indoeuropeisk litteratur: 055
    • Østasiatisk litteratur: 056
    • Semittisk litteratur: 057
    • Afrikansk litteratur: 058
    • Andre litteraturvitenskapelige fag: 059
   • Kulturvitenskap: 060
    • Nordisk kulturvitenskap: 061
    • Germansk kulturvitenskap: 062
    • Romansk kulturvitenskap: 063
    • Slavisk kulturvitenskap: 064
    • Klassisk kulturvitenskap: 065
    • Indoeuropeisk kulturvitenskap: 066
    • Østasiatisk kulturvitenskap: 067
    • Angloamerikansk kulturvitenskap: 068
    • Annen kulturvitenskap: 069
   • Historie: 070
    • Politisk historie: 071
    • Sosialhistorie: 072
    • Kvinnehistorie: 073
    • Økonomisk historie: 074
    • Kulturhistorie: 075
    • Oldtidens historie: 080
    • Middelalderhistorie: 081
    • Nyere tids historie (før 1800): 082
    • Moderne historie (etter 1800): 083
    • Samtidshistorie (etter 1945): 084
    • Ikke-europeisk/-vestlig historie: 085
    • Annen historie: 089
   • Arkeologi: 090
    • Nordisk arkeologi: 091
    • Klassisk arkeologi: 092
    • Annen arkeologi: 099
   • Folkloristikk, etnologi: 100
    • Folkloristikk: 101
    • Etnologi: 102
   • Musikkvitenskap: 110
    • Musikkhistorie: 111
    • Musikkteori: 112
    • Musikkterapi: 113
    • Musikkpedagogikk: 114
    • Annen musikkvitenskap: 119
   • Kunsthistorie: 120
    • Skulptur: 121
    • Maleri, tegning, grafikk: 122
    • Folkekunst, kunsthåndverk: 123
    • Konservering og restaurering: 124
    • Antikkens kunsthistorie: 125
    • Middelalderkunsthistorie: 126
    • Fra renessanse‑ t.o.m. barokk: 127
    • Nyere tids kunsthistorie: 128
    • Moderne kunsthistorie: 129
    • Ikke‑europeisk kunsthistorie: 130
    • Annen kunsthistorie: 139
   • Arkitektur og design: 140
    • Arkitektur- og designhistorie: 141
    • Arkitektur- og designteori: 142
    • Prosjekterings‑ og formgivningsmetodikk: 143
    • Landskapsarkitektur: 147
   • Teologi og religionsvitenskap: 150
    • Teologi: 151
    • Kristendomskunnskap: 152
    • Religionsvitenskap, religionshistorie: 153
   • Filosofiske fag: 160
    • Filosofi: 161
    • Idéhistorie: 162
    • Logikk: 163
    • Etikk: 164
    • Andre filosofiske fag: 169
   • Film- og teatervitenskap: 170
    • Filmvitenskap: 171
    • Teatervitenskap: 172
  • Samfunnsvitenskap: 200
   • Økonomi: 210
    • Samfunnsøkonomi: 212
    • Bedriftsøkonomi: 213
    • Økonometri: 214
   • Urbanisme og fysisk planlegging: 230
    • Planleggingshistorie, -teori og -metodikk: 231
    • Bebyggelses‑ og reguleringsplanlegging: 234
    • Landskapsplanlegging: 236
    • Urbanisme: 237
    • Romlig, territoriell planlegging: 238
   • Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240
    • Sammenlignende politikk: 241
    • Offentlig og privat administrasjon: 242
    • Internasjonal politikk: 243
   • Psykologi: 260
    • Biologisk psykologi: 261
    • Klinisk psykologi: 262
    • Sosial- og arbeidspsykologi: 263
    • Personlighetspsykologi: 264
    • Utviklingspsykologi: 265
    • Kognitiv psykologi: 267
    • Organisasjonspsykologi: 268
    • Andre psykologiske fag: 279
   • Pedagogiske fag: 280
    • Allmennpedagogikk: 281
    • Spesialpedagogikk: 282
    • Fagdidaktikk: 283
    • Andre pedagogiske fag: 289
   • Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320
    • Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321
    • Informasjonspolitikk: 322
    • Kunnskapsgjenfinning og organisering: 323
    • Bibliometri: 324
    • Dokumentasjonsvitenskap: 325
    • Arkivistikk: 326
   • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330
    • Integreringsfag: 331
    • Aktivitetslære: 332
    • Idrettspedagogikk og -psykologi: 333
    • Andre idrettsfag: 339
   • Rettsvitenskap: 340
    • Allmenn rettsvitenskap: 341
    • Privatrett: 342
    • Offentlig rett: 343
    • Folkerett: 344
    • Rettsinformatikk: 346
    • Miljørett: 347
    • Fiskerirett: 348
    • Andre rettsvitenskapelige fag: 349
   • Sosiologi: 220
   • Sosialantropologi: 250
   • Samfunnsgeografi: 290
   • Demografi: 300
   • Medievitenskap og journalistikk: 310
   • Kriminologi: 350
   • Sosialt arbeid: 360
   • Kvinne- og kjønnsstudier: 370
  • Matematikk og Naturvitenskap: 400
   • Matematikk: 410
    • Analyse: 411
    • Statistikk: 412
    • Anvendt matematikk: 413
    • Algebra/algebraisk analyse: 414
    • Topologi/geometri: 415
    • Logikk: 416
    • Forsikringsmatematikk og risikoanalyse: 417
   • Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420
    • Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori: 421
    • Algoritmer og beregnbarhetsteori: 422
    • Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423
    • Sikkerhet og sårbarhet: 424
    • Kunnskapsbaserte systemer: 425
    • Systemutvikling og – arbeid: 426
    • Matematisk modellering og numeriske metoder: 427
    • Databaser og multimediasystemer: 428
    • Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse: 429
   • Fysikk: 430
    • Kjerne- og elementærpartikkelfysikk: 431
    • Atomfysikk, molekylfysikk: 433
    • Elektromagnetisme, akustikk, optikk: 434
    • Elektronikk: 435
    • Kondenserte fasers fysikk: 436
    • Rom- og plasmafysikk: 437
    • Astrofysikk, astronomi: 438
   • Kjemi: 440
    • Organisk kjemi: 441
    • Uorganisk kjemi: 442
    • Fysikalsk kjemi: 443
    • Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444
    • Analytisk kjemi: 445
    • Miljøkjemi, naturmiljøkjemi: 446
    • Kjernekjemi: 447
    • Legemiddelkjemi: 448
   • Geofag: 450
    • Faste jords fysikk: 451
    • Oseanografi: 452
    • Meteorologi: 453
    • Hydrologi: 454
    • Naturgeografi: 455
    • Sedimentologi: 456
    • Stratigrafi og paleontologi: 461
    • Mineralogi, petrologi, geokjemi: 462
    • Tektonikk: 463
    • Petroleumsgeologi og -geofysikk: 464
    • Kvartærgeologi, glasiologi: 465
    • Marin geologi: 466
    • Hydrogeologi: 467
    • Geometrikk: 468
    • Andre geofag: 469
   • Basale biofag: 470
    • Cellebiologi: 471
    • Generell mikrobiologi: 472
    • Molekylærbiologi: 473
    • Genetikk og genomikk: 474
    • Bioinformatikk: 475
    • Biokjemi: 476
    • Biofysikk: 477
    • Generell immunologi: 478
   • Zoologiske og botaniske fag: 480
    • Zoologisk anatomi: 481
    • Embryologi: 482
    • Zoofysiologi og komparativ fysiologi: 483
    • Parasittologi: 484
    • Etologi: 485
    • Zoogeografi: 486
    • Systematisk zoologi: 487
    • Økologi: 488
    • Økotoksikologi: 489
    • Planteanatomi: 491
    • Plantefysiologi: 492
    • Systematisk botanikk: 493
    • Vegetasjonshistorie: 495
    • Plantegeografi: 496
    • Marinbiologi: 497
    • Limnologi: 498
  • Teknologi: 500
   • Berg‑ og petroleumsfag: 510
    • Bergteknologi: 511
    • Petroleumsteknologi: 512
    • Geoteknikk: 513
    • Andre berg‑ og petroleumsfagg: 519
   • Materialteknologi: 520
    • Metallurgi: 521
    • Funksjonelle materialer: 522
    • Plast- og komposittmaterialer: 523
    • Bygningsmaterialer: 525
    • Annen materialteknologi: 529
   • Bygningsfag: 530
    • Arkitektur og bygningsteknologi: 531
    • Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532
    • Konstruksjonsteknologi: 533
    • Kart og oppmåling: 534
    • Fysisk planlegging: 535
    • Geoteknologi: 537
    • Hydroteknologi: 538
   • Elektrotekniske fag: 540
    • Elektronikk: 541
    • Elkraft: 542
    • Andre elektrotekniske fag: 549
   • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550
    • Datateknologi: 551
    • Telekommunikasjon: 552
    • Teknisk kybernetikk: 553
    • Geografiske informasjonssystemer: 555
    • Annen informasjonsteknologi: 559
   • Kjemisk teknologi: 560
    • Elektrokjemi: 561
    • Kjemisk prosessteknologi: 562
    • Kjemiteknikk: 563
    • Farmasøytisk formulering og teknologi: 568
    • Annen kjemisk teknologi: 569
   • Maskinfag: 570
    • Maskinkonstruksjon og materialteknologi: 571
    • Produksjon og driftsteknologi: 572
    • Maskinteknisk energi- og miljøteknologi: 573
    • Mekaniske og strømningstekniske fag: 574
    • Andre maskinfag: 579
   • Marin teknologi: 580
    • Offshoreteknologi: 581
    • Skipsteknologi: 582
    • Annen marin teknologi: 589
   • Bioteknologi: 590
   • Næringsmiddelteknologi: 600
   • Miljøteknologi: 610
   • Medisinsk teknologi: 620
   • Nanoteknologi: 630
   • Industri- og produktdesign: 640
  • Medisinske Fag: 700
   • Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710
    • Medisinsk molekylærbiologi: 711
    • Medisinsk genetikk: 714
    • Medisinsk mikrobiologi: 715
    • Medisinsk immunologi: 716
    • Anatomi, fysisk antropologi: 717
    • Human og veterinærmedisinsk fysiologi: 718
    • Generell patologi, patologisk anatomi: 719
    • Rettsmedisin, rettsodontologi: 720
    • Patofysiologi: 721
    • Klinisk kjemi: 725
    • Medisinsk biokjemi: 726
    • Farmakologi: 728
    • Toksikologi: 730
    • Biofarmasi: 736
    • Farmakognosi: 738
    • Klinisk farmakologi: 739
   • Klinisk medisinske fag: 750
    • Allmennmedisin: 751
    • Nevrologi: 752
    • Dermatologi og venerologi: 753
    • Oftalmologi: 754
    • Otorhinolaryngologi: 755
    • Gynekologi og obstetrikk: 756
    • Psykiatri, barnepsykiatri: 757
    • Rettspsykiatri: 758
    • Reumatologi: 759
    • Pediatri: 760
    • Tropemedisin: 761
    • Onkologi: 762
    • Radiologi og bildediagnostikk: 763
    • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764
    • Anestesiologi: 765
    • Generell indremedisin: 770
    • Kardiologi: 771
    • Nefrologi, urologi: 772
    • Gasteroenterologi: 773
    • Endokrinologi: 774
    • Hematologi: 775
    • Infeksjonsmedisin: 776
    • Lungesykdommer: 777
    • Geriatri: 778
    • Generell kirurgi: 780
    • Gasteroenterologisk kirurgi: 781
    • Kar- og thoraxkirurgi: 782
    • Traumatologi: 783
    • Ortopedisk kirurgi: 784
    • Plastisk kirurgi: 785
    • Nevrokirurgi: 786
    • Kjevekirurgi: 787
    • Endokrin kirurgi: 788
    • Andre klinisk medisinske fag: 799
   • Helsefag: 800
    • Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801
    • Samfunnsodontologi: 802
    • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803
    • Forebyggende medisin: 804
    • Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805
    • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806
    • Fysioterapi: 807
    • Sykepleievitenskap: 808
    • Yrkesmedisin: 809
    • Bedriftsmedisin: 810
    • Ernæring: 811
    • Samfunnsfarmasi: 812
    • Næringsmiddelhygiene: 813
    • Andre helsefag: 829
   • Klinisk odontologiske fag: 830
    • Konserverende tannpleie: 831
    • Protetikk og bitt funksjon: 832
    • Kjeveortopedi: 833
    • Barnetannpleie og kariesprofylakse: 834
    • Oral kirurgi: 835
    • Oral medisin: 835
    • Oral radiologi: 836
    • Periodonti: 837
    • Andre kliniske odontologiske fag: 849
   • Idrettsmedisinske fag: 850
    • Treningslære: 851
    • Bevegelseslære: 852
    • Doping/idrettsfarmakologi: 853
  • Landbruks- og Fiskerifag: 900
   • Landbruksfag: 910
    • Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911
    • Husdyravl, oppdrett, forplantning: 912
    • Jordfag: 913
    • Naturressursforvaltning: 914
    • Skogbruk: 915
    • Landbruksteknologi: 916
    • Fôring: 918
    • Andre landbruksfag: 919
   • Fiskerifag: 920
    • Ressursbiologi: 921
    • Akvakultur: 922
    • Fiskehelse: 923
    • Fiskeriteknologi: 924
    • Fangst: 925
    • Andre fiskerifag: 929
   • Klinisk veterinærmedisinske fag: 950
    • Reproduksjon: 951
    • Obstetrikk: 952
    • Kirurgi: 953
    • Indremedisin: 954
 • Research Subject Categories
  • HUMANITIES and RELIGION
   • Religion/Theology
    • History of religion
    • Church studies
    • Missionary studies
    • Systematic theology
    • Islamology
    • Faith and reason
    • Sociology of religion
    • Psychology of religion
    • Philosophy of religion
    • New Testament exegesis
    • Old Testament exegesis
    • Dogmatics with symbolics
   • History and philosophy subjects
    • Philosophy subjects
     • Logic
     • Practical philosophy
     • Theoretical philosophy
     • Theory of science
    • Archaeology subjects
     • Archaeology
     • Archaeology, classical
     • Archaeology, medieval
     • Archaeology, North European
     • Archaeology, Non-European
     • African and comparative archaelogy
     • Historical osteology
    • History subjects
     • History
     • History of science and ideas
     • Economic history
     • Church history
     • History of technology
     • Technology and culture
     • History of technology and industry
     • History of science
     • Legal history
     • History of medicine
     • Agricultural history
     • Book and library history
    • Ethnology
     • Human ecology
     • Cultural anthropology
    • Historical cultures
     • Classical archaeology and ancient history
     • Byzantinology
   • Aesthetic subjects
    • Aesthetics
    • Film
    • Art
    • Literature
    • Music
    • Rhetoric
    • Theatre
    • Settlement studies
   • Languages and linguistics
    • Scandinavian languages
     • Swedish language
     • Sami language
     • Norwegian language
     • Danish language
    • Other Germanic languages
     • Germanic languages
     • English language
     • German language
     • Dutch language
    • Romance languages
     • French language
     • Italian language
     • Spanish language
     • Portugese language
     • Romanian language
    • Finno-Ugric languages
     • Finnish language
     • Estonian language
    • Slavic languages
     • Russian language
     • Polish language
    • Classical philology
     • Latin language
     • Classical Greek language
     • Modern Greek language
    • Other languages
     • Sanskrit language with Indo-European lingustics
     • Celtic languages
     • Baltic languages
     • East Asian languages
     • Turkic languages
     • Iranian languages
     • Arabic language
     • Chinese language
     • Egyptology
     • Indonesian language
     • African languages
     • Bantu languages
     • Caucasian languages
     • Semitic languages
     • Altaic languages
     • Assyriology
     • Indology
     • Japanology
     • Koreanology
    • Sign language
    • Linguistic subjects
     • Linguistics
     • Phonetics
     • Children's language
     • Bilingualism
     • Language technology
     • Computational linguistics
   • Other humanities and religion
  • LAW/JURISPRUDENCE
   • Public law
    • Administrative law
    • Constitutional law
    • Social welfare law
   • Procedural law
    • Civil procedure
    • Criminal procedure
    • Administrative procedure
    • Arbitration
   • Criminal law
   • Financial law
   • Private law
    • Contract law
    • Labour law
    • Commercial and company law
    • Company law
    • Insurance law
    • Intellectual property law
    • Property and real estate law
    • Tort law
    • Contract law
   • Other law
    • Jurisprudence
    • European law
    • International law
    • International private law and international procedural law
    • Comparative law
    • Competition law
    • Environmental law
  • SOCIAL SCIENCES
   • Social sciences
    • Education
     • Subject didactics
     • Nursing education
     • Music education
     • International education
    • Psychology
     • Applied psychology
     • Environmental psychology
     • Cognitive science
    • Social anthropology/ethnography
     • Social anthropology
     • Ethnography
    • Social work
     • Family research
     • Youth research
     • Disability research
     • Sports research
    • Criminology
     • Criminal science
    • Sociology
     • Sociology of Law
    • Demography
    • Political science
     • Peace and conflict research
     • Peace and development research
     • Empirical conflict research
     • Research on Europe
    • Pedgogical work
   • Business and economics
    • Business studies
    • Human geography, economic geography
     • Human geography
     • Economic geography
    • Economics
     • Econometrics
   • Statistics, computer and systems science
    • Informatics, computer and systems science
     • Informatics
     • Informatics and systems science
     • ADP
     • Computer and systems science
     • Databases
     • Data processing
     • Information and language technology
     • Information processing
     • Information technology
    • Statistics
     • Biostatistics
   • Other social sciences
    • Mass communication
    • Media and communication studies
    • Library and information science
    • Labour market research
    • European research cooperation
    • Public sector research
    • Research policy
    • Military intelligence and security service
  • MATHEMATICS
   • Algebra, geometry and mathematical analysis
    • Algebra and geometry
    • Mathematical analysis
    • Mathematical logic
    • Discrete mathematics
   • Applied mathematics
    • Numerical analysis
    • Mathematical statistics
    • Optimization, systems theory
    • Theoretical computer science
   • Other mathematics
  • NATURAL SCIENCES
   • Physics
    • Elementary particle physics
     • Astroparticle physics
     • Ion physics
    • Nuclear physics
     • Heavy ion physics
     • Middle energy physics
     • Low energy physics
    • Atomic and molecular physics
     • Atomic physics
     • Molecular physics
     • Chemical physics
    • Condensed matter physics
     • Magnetism
     • Surfaces and interfaces
     • Semiconductor physics
     • Electronic structure
     • Superconductivity
     • Defects and diffusion
     • Structural and vibration physics
     • Critical phenomena (phase transitions)
     • Liquid physics
     • Low temperature physics
     • Macromolecular physics
     • Mesoscopic physics
     • Biological physics
    • Astronomy and astrophysics
     • Astronomy
     • Astroparticle physics
     • High energy astrophysics
     • Solar physics
     • Planetary system
     • Galactical astronomy
     • Extragalactical astronomy
     • Formation and development of stars
     • Cosmology
    • Geocosmophysics and plasma physics
     • Space physics
     • Plasma physics
     • Fusion
    • Other physics
     • Optics
     • Geophysics
     • Mathematical physics
     • Computational physics
     • Theory of relativity, gravitation
     • Statistical physics
     • Non-linear dynamics, chaos
   • Chemistry
    • Theoretical chemistry
     • Quantum chemistry
     • Statistical mechanics
     • Bioinformatics
    • Physical chemistry
     • Biophysical chemistry
     • Kinetics
     • Spectroscopy
     • Surface and colloid chemistry
     • Chemical physics
    • Analytical chemistry
     • Separation methods
     • Electrochemistry
     • Spectroscopy
    • Molecular biophysics
    • Inorganic chemistry
     • Coordination chemistry
     • Solution chemistry
     • Solid state chemistry
     • Bio-inorganic chemistry
    • Organic chemistry
     • Organic synthesis
     • Physical organic chemistry
     • Bioorganic chemistry
     • Polymer chemistry
     • Pharmaceutical chemistry
    • Biochemistry
     • Molecular biology
     • Toxicology
     • Structural biology
     • Functional genomics
    • Environmental chemistry
     • Persistent organic compounds
     • Heavy metals and other metals
     • Environmental toxicology
    • Other chemistry
   • Biology
    • Terrestrial, freshwater and marine ecology
     • Terrestrial ecology
     • Freshwater ecology
     • Marine ecology
     • Ethology and behavioural ecology
    • Organism biology
     • Microbiology
     • Morphology
     • Systematics and phylogenetics
     • Plant physiology
     • Animal physiology
     • Developmental biology
    • Cell and molecular biology
     • Cell biology
     • Molecular biology
     • Immunology
     • Toxicology
     • Neurobiology
     • Genetics
    • Other biology
     • Bioinformatics
     • Functional genomics
   • Earth sciences
    • Endogenous earth sciences
     • Solid earth geology and petrology
     • Mineralogy
     • Solid earth physics
    • Exogenous earth sciences
     • History of geology and palaeontology
     • Quaternary geology
     • Physical geography
     • Exogenous geochemistry
     • Sedimentology
    • Atmosphere and hydrosphere sciences
     • Meteorology
     • Hydrology
     • Oceanography
     • Climatology
    • Other earth sciences
  • TECHNOLOGY
   • Information technology
    • Computer science
     • Computer science
     • Software engineering
     • Cognitive science
    • Automatic control
    • Telecommunication
     • Telecommunication theory
     • Teletransmission theory
     • Teletraffic systems
     • Datatransmission
    • Signal processing
    • Image analysis
    • Computer engineering
    • Systems engineering
    • Other information technology
   • Engineering physics
    • Optical physics
    • Acoustics
    • Material physics with surface physics
    • Plasma physics with fusion
    • Biophysics
    • Other engineering physics
   • Electrical engineering, electronics and photonics
    • Electrical engineering
    • Electronics
    • Electrophysics
    • Photonics
    • Electronic measurement and instrumentation
    • Electric power engineering
    • Other electrical engineering, electronics and photonics
   • Chemical engineering
    • Chemical process and manufacturing engineering
     • Process chemistry
     • Catalysis
     • Molecular transport processes in chemical process engineering
     • Chemical energy engineering
     • Cellulose and paper engineering
     • Materials chemistry
     • Electrochemistry
     • Surface and colloid chemistry
     • Nuclear chemistry
     • Chemical process equipment
     • Chemical manufacturing engineering
    • Metallurgical process and manufacturing engineering
     • Metallurgical process engineering
     • Metallurgical manufacturing engineering
    • Food technology
    • Other chemical engineering
   • Bioengineering
    • Genetic engineering including functional genomics
    • Structural biochemistry
    • Biochemical process engineering
    • Enzyme engineering
    • Immunology engineering
    • Biotechnological separation
    • Bioanalytical engineering
    • Bioorganical synthesis
    • Plant biotechnology
    • Bioinformatics
    • Other bioengineering
   • Engineering mechanics
    • Solid mechanics
    • Fluid mechanics
    • Construction engineering
    • Mechanical manufacturing engineering
    • Mechanical and thermal engineering
     • Mechanical energy engineering
     • Thermal energy engineering
    • Vehicle engineering
    • Other engineering mechanics
   • Materials science
    • Functional materials
    • Construction materials
    • Surface engineering
    • Other processing/assembly
    • Other materials science
   • Civil engineering and architecture
    • Geoengineering and mining engineering
     • Geoengineering
     • Mining engineering
    • Building engineering
    • Building manufacturing engineering
    • Water engineering
    • Surveying
    • Architecture and architectural conservation and restoration
     • Architecture
     • Architectural conservation and restoration
    • Other civil engineering and architecture
   • Industrial engineering and economy
    • Manufacturing engineering and work sciences
     • Manufacturing engineering
     • Work sciences and ergonomics
    • Industrial organisation, administration and economics
    • Physical planning
    • Other industrial engineering and economics
   • Other technology
    • Medical engineering
    • Environmental engineering
    • Space engineering
  • FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
   • Soil science
    • Soil physics
    • Soil chemistry
    • Soil biology
    • Pedology
   • Plant production
    • Plant breeding
    • Horticulture
    • Agronomy
    • Forestry
    • Plant and forest protection
   • Animal production
    • Animal breeding
    • Animal nutrition and management
    • Aquaculture
    • Fishery
   • Product science
    • Food science
    • Wood fibre and forest products
    • Phytochemistry including algae and industrial bio-raw materials
   • Landscape planning
    • Landscape architecture
    • Planting design
    • Nature conservation and landscape management
    • Comprehensive planning
   • Area technology
    • Agricultural engineering
    • Agricultural building engineering
    • Forest engineering
    • Remote sensing
   • Area economics
    • Agricultural economics
    • Forest economics
    • Forest mensuration
    • Information science
  • MEDICINE
   • Surgery
    • Anaesthetics and intensive care
     • Anaesthetics
     • Intensive care
     • Diasaster medicine
     • Traumatology
    • Surgical research
     • Endocrine surgery
     • Hand surgery
     • Surgery
     • Vascular surgery
     • Neurosurgery
     • Orthopaedics
     • Otoneurology
     • Pediatric surgery
     • Plastic surgery
     • Thoracic surgery
     • Transplantation surgery
     • Urology and andrology
    • Obstetrics and women's diseases
     • Obstetrics and gynaecology
     • Reproductive health
     • Reproductive and perinatal care
    • Oncology
    • Otorhinolaryngology
     • Audiology
     • Logopedics and phoniatrics
   • Morphology, cell biology, pathology
    • Cell biology
     • Neuroscience
     • Neurobiology
     • Medical cell biology
    • Morphology
     • Anatomy
     • Biomaterials
     • Histology
     • Tumour biology
    • Pathology
     • Forensic medicine
     • Molecular medicine
   • Dermatology and venerology,clinical genetics, internal medicine
    • Dermatology and venerology
    • Clinical genetics
     • Medical genetics
     • Forensic genetics
     • Molecular biology
     • Molecular ecogenetics
    • Internal medicine
     • Paediatric cardiology
     • Diabetology
     • Endocrinology
     • Gastroenterology
     • Geriatrics and medical gerontology
     • Haematology
     • Cardiology
     • Cardiovascular medicine
     • Lung diseases
     • Molecular medicine (genetics and pathology)
     • Neurology
     • Kidney diseases
     • Palliative medicine
     • Paediatric medicine
     • Prenatal and perinatal research
     • Rheumatology
     • Transfusion medicine
   • Physiology and pharmacology
    • Pharmacological research
     • Pharmacology
     • Clinical pharmacology
     • Toxicology
    • Physiology
     • Experimental brain research
     • Laboratory animal science
     • Clinical physiology
     • Clinical neurophysiology
     • Medical informatics
     • Medical technology
     • Molecular neurobiology
     • Neurobiology
     • Neurophysiology
     • Nutrition
    • Ophtalmology
     • Ophtalmiatrics
     • Optometry
    • Radiological research
     • Radiology
     • Diagnostic radiology
     • Radiological physics
     • Radiation biology
   • Social medicine
    • Public health medicine research areas
     • Family medicine
     • Occupational physiology
     • Epidemiology
     • Public health science
     • Environmental medicine
     • Community medicine
     • Occupational medicine
   • Microbiology, immunology, infectious diseases
    • Immunology
     • Allergology
     • Immunogenetics
     • Immunobiology
     • Clinical immunology
     • Tumour immunology
    • Microbiology
     • Bacteriology
     • Clinical bacteriology
     • Clinical virology
     • Medical microbiology
     • Virology
    • Infectious diseases
   • Chemistry
    • Biochemistry
    • Clinical chemistry
    • Neurochemistry
    • Forensic chemistry
   • Psychiatry
    • Child and adolescent psychiatry
    • Addiction medicine
  • ODONTOLOGY
   • Biochemistry
   • Biomaterials
   • Cariology
   • Cell and molecular biology
   • Endodontology
   • Pharmacological research
   • Physiology
   • Gerodontology
   • Surgical research
   • Morphology
   • Odontological behavioural science
   • Oral microbiology
   • Oral pathology and forensic odontology
   • Oral prosthetics
   • Orthodontics
   • Periodontology
   • Paedodontics
   • Radiological research
   • Other odontology
  • PHARMACY
   • Biopharmacy
   • Biological research on drug dependence
   • Pharmaceutical biochemistry
   • Pharmaceutical pharmacology
   • Pharmaceutical chemistry
   • Pharmaceutical microbiology
   • Toxicology
   • Pharmacognosy
   • Pharmaceutics
   • Community pharmacy services
   • Other pharmacy
  • VETERINARY MEDICINE
   • Biochemistry and clinical chemistry
   • Cell biology and genome research
   • Ethology of domestic animals
   • Pharmacological research
   • Physiology and nutrition
   • Animal hygiene
   • Surgery
   • Food hygiene
   • Medicine
   • Microbiology and immunology
   • Morphology
   • Obstetrics and gynaecology
   • Pathology
   • Radiology
   • Veterinary epidemiology
   • Other veterinary medicine
  • INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
   • Children
   • Domestic science and nutrition
   • Health and medical services in society
   • Human communication
   • Technology and social change
   • Water in nature and society
   • Caring sciences
    • Occupational therapy
    • Medical laboratory science
    • Nursing
    • Physiotherapy
    • Social welfare/social pedagogics
    • Theory of science regarding care and nursing
   • Ethnicity
   • Gender studies
   • Cultural heritage and cultural production
   • Sports
   • Older people and ageing

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback